Skip to product information
1 of 6

Han Mo Xuan

HM41 – Special Study on Ming Paintings from the Collection of the Guangdong Museum

HM41 – Special Study on Ming Paintings from the Collection of the Guangdong Museum

Regular price HK$350.00
Regular price Sale price HK$350.00
Sale Sold out

The Guangdong Museum has collected thousands of exquisite paintings and calligraphy by Chinese masters throughout the dynasties, with a focus on works of art from the Ming and Qing periods. This issue introduces paintings from the Guangdong Museum collection, featuring works by Guangdong artists, academy painters, and painters of the Zhejiang, the Wu and the Huating schools. Represented artists include Bian Wenjin, Lin Liang, Xin Chang, Dai Jin, Chen Lu, Yan Zong, Zhong Xu, Shen Zhou, Yu Tai, Wu Wei, Wen Zhengming, Tang Yin, Miao Fu, Chen Daofu, Xie Shichen, Wen Peng, Wen Jia, Wen Boren, Xu Wei, Jiang Qian, Zhang Fu, Shen Wan, Zhao Bei, Ding Yunpeng, Lu Shiren, Zhu Lu, Chen Huan, Wu Zhen, Ye Lu, Qian Gong, Guan Si and Dong Qichang.

Paperback
160 pages
28.5cm x 21cm
Chinese-English edition
ISSN: 1016-0043

View full details